Program

Konferencja przyjmie postać debat w stylu oksfordzkim, ogniskujących wokół kontrowersyjnych tematów onkologicznych. Spotkanie ekspertów z różnych dziedzin onkologicznych, reprezentujących
"ZA" lub "PRZECIW" dyskutowanej tezie, przyczyni się do wnikliwej analizy danego tematu.

 

Plakat z programem

 

Piątek, 5.04.2013

11.00–11.20 Otwarcie konferencji

 

11.20–13.20 Debata I. Czy jest miejsce dla masowych badań przesiewowych w kierunku raka gruczołu krokowego?
Tak: Prof. dr hab. n. med. A. Stelmach
Nie: Prof. dr hab. n. med. R. Kordek
moderator: Dr n. med. J. Didkowska

Chirurgia czy radioterapia w miejscowo zaawansowanym raku gruczołu krokowego?
Chirurgia: Prof. dr hab. n. med. A. Borkowski
Radioterapia: Prof. dr hab. n. med. J. Fijuth
moderator: Prof. dr hab. n. med. M. Krzakowski

 

13.20–14.05 Debata satelitarna firmy Janssen
Chemioterapia czy hormonoterapia u chorych na rozsianego raka gruczołu krokowego po wcześniejszym leczeniu docetakselem?
Hormonoterapia: Dr n. med. Ewa Kalinka - Warzocha
Chemioterapia: Dr n. med. Jakub Żołnierek
moderator: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach

 

14.05–15.05 Lunch

 

15.05–17.05 Debata II. Czy należy stosować radioterapię w nieziarniczym rozlanym chłoniaku z dużych komórek B?
Tak: Dr hab. n. med. R. Zaucha
Nie: Prof. dr hab. n. med. J. Walewski
moderator: Prof. dr hab. n. med. P. Potemski

Czy podtrzymujące leczenie jest celowe u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca?
Tak: Prof. dr hab. n. med. R. Ramlau
Nie: Prof. dr hab. n. med. M. Krzakowski
moderator: Prof. dr hab. n. med. J. Jassem

 

17.05–17.25 Przerwa na kawę

 

17.25–18.10 Debata satelitarna firmy MSD
Zapobieganie nudnościom i wymiotom u chorych poddawanych chemioterapii - czy stosowanie leków nieuwzględnionych w aktualnych wytycznych ma uzasadnienie?
Za: Prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki
Przeciw: Dr n. med. Ewa Kalinka – Warzocha
moderator: Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

 

20.00–21.00 Kolacja

 

Sobota, 6.04.2013

9.00–11.00 Debata III. Czy można odstąpić od limfadenektomii przy dodatniej biopsji węzła wartowniczego w raku piersi?
Tak: Prof. dr hab. n. med. A. Jeziorski
Nie: Prof. dr hab. n. med. J. Jaśkiewicz
moderator: Prof. dr hab. n. med. S. Grodecka-Gazdecka

Czy napromienianie części piersi powinno się stać standardowym elementem oszczędzającego leczenia chorych na wczesnego raka piersi?
Tak: Dr hab. n. med. D. Murawa
Nie: Dr hab. n. med. A. Niwińska
moderator: Prof. dr hab. n. med. J. Jassem

 

11.00–11.20 Przerwa na kawę

 

11.20–13.20 Debata IV. Chirurgia robotowa: Nowa jakość i przełom w leczeniu czy kosztowny gadżet?
Nowa jakość i przełom w leczeniu: Prof. dr hab. n. med. W. Witkiewicz
Kosztowny gadżet: Prof. dr hab. n. med. A. Dziki
moderator: Prof. dr hab. n. med. P. Rutkowski

Czy przedoperacyjna radioterapia powinna stanowić standard postępowania u chorych na miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy?
Tak: Prof. dr hab. n. med. K. Bujko
Nie: Prof. dr hab. n. med. A. Dziki
moderator: Prof. dr hab. n. med. W. Zegarski

 

13.20–14.00 Lunch