Opłaty

     Opłata podstawowa do dnia 10 kwietnia 150 zł
     Opłata podstawowa na miejscu 180 zł
     Opłata dla członków PTO i PTChO 100 zł

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż podczas Konferencji będzie możliwe wnoszenie opłat jedynie kartą płatniczą.

 

W ramach opłaty rejestracyjnej zapewniamy:

  • Udział w Konferencji
  • Materiały konferencyjne
  • Publikacje promocyjne
  • Poczęstunek podczas przerw

 

Opłatę należy przelać na konto:

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.

Fortis Bank Polska SA, o. Gdańsk

94 1600 1303 0004 1007 1035 9151

z dopiskiem„nowotwory 2014”

 

FAKTURY  VAT:
Z dniem 26.03.2012 roku zostały wprowadzone następujące opłaty za wysyłkę FV:

  • Wysyłka e-mailem   -   0,00 PLN
  • List zwykły polecony   -   5,00 PLN
  • Kurier   -   17,00 PLN

Prosimy o wybranie jednej z powyższych opcji w systemie rejestracji.

 

WARUNKI WYCOFANIA ZGŁOSZENIA:

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w Zjeździe należy zgłaszać na adres organizatora lub mailem na adres: sok@viamedica.pl.W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów