Program

 

Plakat z programem    


 

Piątek, 11.04.2014

 

11.00–11.20        Otwarcie konferencji

11.20–13.20        Debata I

Czy wydłużona pooperacyjna hormonoterapia powinna być standardowym postępowaniem u chorych na raka piersi?
Tak — dr n. med. Elżbieta Senkus
Nie — dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
Moderator: dr hab. n. med. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

Czy u chorych na nowotwory jądra w I stopniu zaawansowania można zrezygnować z uzupełniającego leczenia?
Tak — dr hab. n. med. Piotr Potemski
Nie — prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Moderator: dr n. med. Aleksandra Łacko

13.20–14.05        Debata satelitarna firmy ROCHE

Czy jest miejsce dla  interferonu alfa w leczeniu pierwszego rzutu chorych na zaawansowanego raka nerki?
Tak — prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki
Nie — dr n. med. Jakub Żołnierek
Moderator: prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

14.05–15.05        Obiad

15.05–17.05        Debata II

Czy stereotaktyczna radioterapia stanowi równorzędną alternatywę dla chirurgii w I stopniu niedrobnokomórkowego raka płuca?
Tak — dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
Nie — prof. dr hab. n. med. Witold Rzyman
Moderator: prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Czy u kobiet obarczonych wysokim ryzykiem raka piersi należy wykonywać profilaktyczną mastektomię?
Tak — prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski
Nie — prof. dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka
Moderator: prof. dr hab. n. med. Edward Towpik

17.05–17.25        Przerwa na kawę

17.25–19.25        Debata III

Czy impact factor jest właściwym sposobem oceniania wartości badań naukowych, pracowników i instytucji?
Tak — prof. dr hab. n. med. Adam Dziki
Nie — prof. dr hab. n. med. Edward Towpik
Moderator: prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem

Czy chirurgia laparoskopowa jest równorzędną alternatywą dla tradycyjnej chirurgii u chorych na raka odbytnicy?
Tak — prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
Nie — prof. dr hab. n. med. Adam Dziki
Moderator: dr hab. n. med. Marek Bębenek

19.25                   Kolacja

 

Sobota, 12.04.2014

9.00–10.45          Debata IV

Czy jednoczesna radiochemioterapia pozostaje nadal leczeniem z wyboru u chorych na zaawansowane płaskonabłonkowe raki narządów głowy i szyi?
Tak — prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki
Nie — prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
Moderator: prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem

Czy u chorych na HER2-dodatniego raka piersi z przerzutem do mózgu rozpoznanym w trakcie leczenia trastuzumabem należy zmienić lek
Tak — dr n. med. Renata Duchnowska
Nie — dr n. med. Bogumiła Arłukowicz
Moderator: dr hab. n. med. Maria Litwiuniuk

10.45–11.05        Przerwa na kawę

11.05–11.50        Debata satelitarna firmy TEVA

Czy konieczne jest rutynowe monitorowanie czynności sercowo-naczyniowych podczas chemioterapii?
Tak — dr hab. n. med. Sebastian Szmit
Nie — dr n med . Agnieszka Gruszfeld
Moderator: dr n. med. Renata Duchnowska

11.50–12.50        Debata V

Immunoterapia czy leczenie ukierunkowane molekularnie w czerniakach?
Immunoterapia — prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki
Leczenie ukierunkowane molekularnie — dr hab. n. med. Piotr Potemski
Moderator: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

12.50–13.30        Obiad