Opłaty

Opłaty za konferencję

Opłata podstawowa do dnia 9 kwietnia

150 zł

Opłata podstawowa na miejscu

180 zł

Opłata dla członków PTO i PTChO

100 zł

 

Uprzejmie informujemy, iż podczas Konferencji będzie możliwe wnoszenie opłat jedynie kartą płatniczą.

W ramach opłaty rejestracyjnej zapewniamy:

 • Udział w Konferencji
 • Materiały konferencyjne
 • Publikacje promocyjne
 • Poczęstunek podczas przerw

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.
Opłatę rejestracyjną należy wpłacać  na rachunek bankowy:

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
BNP Paribas Bank Polska SA, o. Gdańsk
94 1600 1303 0004 1007 1035 9151

z dopiskiem: „imię i nazwisko, nowotwory 2015”

Osoby rejestrujące się za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu faksem na numer: (58) 320 94 59
lub mailem na adres:
nowotwory2015@viamedica.pl

Z dniem 26.03.2014 roku zostały wprowadzone następujące opłaty za wysyłkę faktur:

 • wysyłka e-mailem - 0,00 PLN
 • list zwykły polecony - 5 PLN


Pisemną rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy zgłaszać na adres organizatora lub mailem na adres: nowotwory2015@viamedica.pl
W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Konferencją
  — koszty manipulacyjne wynoszą 10%
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów