Program

pdf    Plakat z programem


11.00–11.15 Otwarcie konferencji
11.15–12.15 Czy konieczne są ścisłe badania kontrolne po radykalnym leczeniu raka jelita grubego?
Tak: Marek Bębenek
Nie: Piotr Potemski
Moderator: Lucjan Wyrwicz
12.15–13.15 Czy u chorych na HPV-zależnego raka gardła można zastosować mniej agresywne leczenie?
Tak: Krzysztof Składowski
Nie: Andrzej Kawecki
Moderator: Sergiusz Nawrocki
13.15–14.00 Czy celowa jest kontynuacja lecenia celowanego po progresji?
Tak: Piotr Wysocki
Nie: Sergiusz Nawrocki
Moderator: Rafał Dziadziuszko
14.00–15.00 Obiad
15.00–16.00 Czy w operacyjnym raku przełyku należy stosować indukcyjną chemioradioterapię?
Tak: Lucjan Wyrwicz
Nie: Grzegorz Wallner
Moderator: Janusz Jaśkiewicz
16.00–17.00 Czy u chorych na zaawansowanego raka piersi należy kontynuować chemioterapię do czasu progresji?
Tak: Renata Duchnowska
Nie: Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
Moderator: Maciej Krzakowski
17.00–17.30 Przerwa na kawę
17.30–18.30 Czy w Polsce potrzebni są konsultanci medyczni?
Tak: Maciej Krzakowski
Nie: Jacek Fijuth
Moderator: Edward Towpik
18.30–19.30 Czy chorzy w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej powinni w czasie paliatywnej chemioterapii otrzymywać rutynowo profilaktykę przeciwzakrzepową?
Tak: Marek Wojtukiewicz
Nie: Piotr Paluszkiewicz
Moderator: Renata Zaucha
19.30–20:30 Kolacja
20.30–21:30 Projekcja filmu "Magda, miłość i rak"
21:30 Dyskusja po filmie

 

09.00–10.00 Czy czas przeżycia wolnego od progresji choroby jest wiarygodnym kryterium oceny wartości przeciwnowotworowego leczenia systemowego?
Tak: Cezary Szczylik
Nie: Piotr Rutkowski
Moderator: Jacek Jassem
10.00–10.45 Immunoterapia w leczeniu nowotworów – przełom czy złudne nadzieje?
Przełom:. Renata Zaucha
Złudne nadzieje: Piotr Wysocki
Moderator: Piotr Rutkowski
10.45–11.05 Przerwa na kawę
11.05–11.50 Leczenie chorych na uogólnionego raka nerki z progresją po leczeniu inhibitorami kinazy
Ewerolimus: Rafał Stec
Aksytynib: Jakub Żołnierek
Moderator: Cezary Szczylik
11.50–12.50 Czy habilitacja jest w Polsce przeżytkiem?
Tak: Maciej Żylicz
Nie: Jerzy Brzeziński
Moderator: Jacek Jassem
12.50–13.50 Czy w systemowym leczeniu onkologicznym nadużywane są czynniki pobudzające granulopoezę?
Tak: Jan Walewski
Nie: Piotr Potemski
Moderator: Renata Zaucha
13.50 Obiad