Zaproszenie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej już po raz trzeci Konferencji Naukowej Czasopisma „NOWOTWORY Journal of Oncology” – Debaty Onkologiczne.

Podobnie jak w latach ubiegłych spotkanie będzie miało formę debat w stylu oksfordzkim. W ramach każdej polemiki dwie osoby – wybitni specjaliści w dziedzinie onkologii – przedstawią w konwencji „pół żartem pół serio” odmienne stanowiska na temat najbardziej aktualnych i kontrowersyjnych zagadnień onkologicznych.

Oponenci, broniąc własnych opinii w spornych kwestiach medycznych, postarają się przekonać do nich słuchaczy konferencji. O tym, czyja argumentacja okazała się bardziej skuteczna, zdecydują uczestnicy spotkania, biorąc udział w poprzedzonym dyskusją głosowaniu.

Mamy nadzieję, że zarówno aktualna tematyka, jak i ciekawa formuła konferencji spotkają się z Państwa zainteresowaniem i zachęcą do aktywnego udziału w wydarzeniu.

 

prof. dr hab. n. med. Edward Towpik

prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem

Redaktor Naczelny Czasopisma
„NOWOTWORY Journal of Oncology”

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji